Sir missjunarju/a

“Dawk li nedew ix-Xogħlijiet Missjunarji, li jibdew minn Pauline Jaricot, ma kellhomx għalfejn jivvintaw talb u azzjonijiet biex jesprimu x-xewqa tagħhom li jħabbru l-Evanġelju, sempliċement kellhom joħorġu minn teżor ineżawribbli l-iktar espressjonijiet familjari u konswetudinarji tax-xhieda Nisranija li l-Poplu t’Alla kien uża matul il-vjaġġ kollu tagħhom fl-istorja.”
(Messaġġ tal-Qdusija Tiegħu Papa Franġisku għax-Xogħlijiet Missjunarji Pontifiċji fil-21 ta’ Mejju 2020).

Pauline Jaricot ħolqot l-ewwel netwerk missjunarju soċjali.

Segwi l-passi tagħha, sir missjunarju/a permezz tat-talb, missjoni komuni u t-tħabbira tal-Vanġelu!

Ingħaqad mill-ġdid fin-netwerk tax-Xogħlijiet Missjunarji Pontifiċji sabiex tissaħħaħ fix-xhieda missjunarja tiegħek:

– Skopri mill-ġdid il-ħajja u s-servizz tal-akbar qaddisin missjunarji, li huma sors ta’ ispirazzjoni biex ngħixu fidi espansiva …
– Sir aktar konxju ta’ kemm qed jiġri llum fix-xhieda missjunarja fid-dinja kollha sabiex tesperjenza l-vitalità tal-Knisja universali …
– Kun appoġġ għall-proġetti attwali ta’ evanġelizzazzjoni li għaddejjin, billi tipproklama lil Kristu f’kull rokna tad-dinja!

Sir missjunarju/a

Permezz tal-magħmudija tagħna aħna lkoll imsejħa biex inkunu missjunarji! Irrispondi bħalna għal din is-sejħa!

Fuq missjoni ma ‘Pauline

Pauline u l-missjoni: daqsxejn ta’ storja

Għall-Knisja fi Franza l-bidu tas-seklu 19 kien perjodu ta’ rikostruzzjoni wara taqlib rivoluzzjonarju. Mis-snin ta’ tfulija Pauline, flimkien ma’ ħuha Philéas, rawmu ħolm ta’ missjoni. Meta ħuha daħal fis-seminarju u qalilha dwar id-diffikultajiet materjali tal-missjonijiet, Pauline bdiet taħdem b’entużjażmu f’azzjoni u nediet inizjattivi biex tiġbor il-flus. Imma xejn ma ħa forma qabel ma kien hemm logħba tal-karti famuża f‘lejla waħda fl-1819.

Imbagħad Pauline laqat lil kull persuna li setgħet issib faċilment għaxar persuni fost il-konoxxenti tagħha li jistgħu jagħtu kull wieħed ċenteżmu, ħames ċenteżmi, kull ġimgħa għall-missjonijiet. Dak li segwa kien piramida kbira organizzata fi gruppi ta’ 10, 100, saħansitra 1,000. Kull mexxej ta’ għaxar jirċievi r-rigali ta’ kull membru tal-grupp tiegħu, kull mexxej ta’ mija jirċievi r-rigali miġbura mill-għaxar mexxejja ta’ gruppi ta’ għaxar, u allura jispiċċaw billi jkollhom fond komuni b’saħħtu. Pauline poġġiet din l-idea quddiem il-konsulent spiritwali tagħha, Dun Würtz, li xi snin qabel kellu parti importanti fil-konverżjoni tagħha. Huwa wieġeb: “Pauline, int stupida wisq biex ħsibt din l-iskema … Ovvjament din ġiet direttament minn Alla! Allura jien mhux biss inħallik timxi ‘l quddiem, imma nisfidak biex tibda tħaddimha.”

U hekk twieldet dik li kienet immedjatament imsejħa “Il-Propagazzjoni tal-Fidi”.

Il-prinċipju huwa sempliċi ħafna: persuna waħda tiġbor l-offerti ta’ għaxar persuni, kull wieħed minnhom jiġbor l-offerti ta’ għaxar persuni oħra, eċċ. Il-ġabra tkompli, id għal id, kull ġimgħa. Malajr ħafna eluf ta’ nies kienu konvinti li din kienet soluzzjoni ta’ ħolma li saret realtà għall-appoġġ tal-missjonijiet, u l-organizzazzjoni twaqqfet uffiċjalment fit-3 ta’ Mejju 1822.

Iż-żelu ta’ Pauline nfirex bħal traċċa ta’ trab.

Il-membri tal-intrapriża jiltaqgħu għal mument ta’ talb u skambju. L-Annali tal-Propagazzjoni tal-Fidi raw il-ġurnata li fiha setgħu jiġbru l-aħbarijiet tal-missjunarji fid-dinja kollha. L-Annali kellhom suċċess kbir u saru l-iktar reviżjoni mifruxa tas-seklu 19. 250,000 kopja ġew ippubblikati fl-1880 fi Franza, u ġew tradotti wkoll f’għaxar lingwi, b’400,000 kopja ppubblikati.

Ix-xogħol tal-Propagazzjoni tal-Fidi, maħluq minn Pauline, imbagħad sintendi ħareġ minn idejha u ħa dimensjoni internazzjonali, imma fl-ittrital-missjunarji Pauline tissejjaħ regolarment ‘Omm il-Missjonijiet’. Hija ħolqot l-ewwel netwerk ta’ missjunarji soċjali, li inti tista’ tingħaqad miegħu llum!

Agħmel kontribuzzjoni.

Appoġġuna


IIngħaqad b'mod attiv mal-missjoni: itlob għall-Knisja missjunarja u ħeġġeġ lil ħaddieħor biex jagħmel l-istess.


Bħal Pauline Jaricot, aħna lkoll imsejħin biex nagħmlu l-messaġġ tal-Vanġelu jiddi f’kull rokna tal-pjaneta tagħna, bit-talb u billi nieħdu sehem bħala evanġelizzaturi. Segwi l-eżempju ta’ Pauline fit-talb għall-Knisja universali u fl-appoġġ tas-Soċjetajiet Missjunarji Pontifiċji!

Notre site utilise des cookies pour vous offrir une expérience utilisateur de qualité et mesurer l'audience. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies dans les conditions prévues par nos mentions légales.