Itlob ma' Pauline

Itlob għal 9 ijiem ma' Pauline

Jekk ikollok tagħmel għażla importanti, biex turi xi tbatija speċjali, xi proġett tixtieq tibda? Pauline tista' tgħinek.
Tista' tirċievi kuljum għal 9 ijiem permezz ta' imejl parir spiritwali u proposta sempliċi fit-talb biex titlob l-interċessjoni tagħha.

Aqsam it-talb tiegħek magħna jew ir-radd il-ħajr tiegħek.

Generation de l'image en cours…

Ktejjeb tal-animazzjoni

Int katekist, kap tal-parroċċa jew edukatur u tixtieq tanima serata ta’ talb iċċentrata fuq Pauline Jaricot? Niżżel l-indirizz tal-imejl tiegħek biex tirċievi proposta lesta għall-animazzjoni; kulma trid tagħmel hu li tipprintjaha!

L-indirizz eletroniku tiegħek

Naqbel li l-indirizz tiegħi jintuża mill-PMS (L-indirizz tiegħek qatt ma jiġi żvelat lil partijiet terzi.)

Qed nirreġistra

Talba biex titlob grazzja permezz tal-interċessjoni ta’ Pauline

Mulej,
Ġejt fuq l-art sabiex in-nies ikollhom il-ħajja u l-ħajja fl-abbundanza. Pauline-Marie Jaricot iddedikat ruħha kompletament għal dan ix-xogħol tiegħek. Hija stabbiliet il-Propagazzjoni tal-Fidi għall-ħafna u ħafna nies li ma jafux il-ħajja vera, u r-Rużarju Ħaj għal dawk li m’għandhomx din il-ħajja fl-abbundanza tagħha. Venerabbli Pauline Jaricot, int li kkonsagrajt ħajtek biex tifrex is-Saltna ta’ Kristu ħalli taqdi lil Alla u lill-poplu Tiegħu, interċedi għalina u jalla Alla jikkunsidra li jagħtina l-grazzja li aħna umilment qed nitolbu jaqlgħalna.
Ammen.

Talba għall-beatifikazzjoni ta’ Pauline Jaricot

Mulej,

Int ispirajt lil Pauline-Marie Jaricot biex twaqqaf il-Propagazzjoni tal-Fidi u r-Rużarju Ħaj, kif ukoll sabiex tgħix f’impenn totali għad-dinja tal-ħaddiema. Nitolbuk biex tħaffef il-ġurnata meta l-Knisja tkun tista’ tiċċelebra l-qdusija ta’ ħajjitha. Jalla l-eżempju tagħha jiġbed ħafna Nsara biex iqattgħu ħajjithom iċċentrati fuq l-Evanġelju, sabiex l-irġiel u n-nisa ta’ żmienna u l-popli kollha jiskopru l-Imħabba infinita tiegħek, murija f’Ġesù Kristu s-Salvatur tagħna, li jgħix u jsaltan miegħek fl-għaqda tal-Ispirtu s-Santu, Alla Wieħed għal dejjem ta’dejjem.

Ammen

Agħmel kontribuzzjoni.

Appoġġuna


IIngħaqad b'mod attiv mal-missjoni: itlob għall-Knisja missjunarja u ħeġġeġ lil ħaddieħor biex jagħmel l-istess.


Bħal Pauline Jaricot, aħna lkoll imsejħin biex nagħmlu l-messaġġ tal-Vanġelu jiddi f’kull rokna tal-pjaneta tagħna, bit-talb u billi nieħdu sehem bħala evanġelizzaturi. Segwi l-eżempju ta’ Pauline fit-talb għall-Knisja universali u fl-appoġġ tas-Soċjetajiet Missjunarji Pontifiċji!

Notre site utilise des cookies pour vous offrir une expérience utilisateur de qualité et mesurer l'audience. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies dans les conditions prévues par nos mentions légales.