Qalb imħeġġa bin-nar

1799 - imwielda f'Lyon

Pauline-Marie Jaricot twieldet fit-22 ta’ Lulju 1799 minn familja ta’ negozjanti sinjuri tal-ħarir minn Lyon. Għexet it-tfulija tagħha maħbuba ħafna u mimlija bil-fidi ħajja tal-ġenituri tagħha. Bħala adolexxenti, kienet sabiħa, tad-dinja u vanituża, u ħalliet lilha nfisha tkun seduċenti minn ‘illużjonijiet tad-dinja‘. Iżda t-tfajla kellha tissaporti l-prova tal-mard t ‘ommha u tal-mewt tagħha.

1815 – Il-Konverżjoni

Wara priedka dwar il-vanità li semgħet fil-knisja ta’ San Nizier f’Lyon, esperjenzat trasformazzjoni interna u biddlet ħajjitha radikalment: ħalliet il-ġojjelli kollha tagħha, iddeċidiet li tilbes sempliċement bħan-nisa li jaħdmu u bdiet iżżur u tieħu ħsieb lill-foqra. Il-konverżjoni tagħha wasslitha, f’Jum il-Milied 1816, biex tagħmel wegħda privata ta’ kastità fil-kappella tal-Madonna ta’ Fourvière.

1819 - Ħarsa ġdida lejn kif tkun missjunarja

Wara li saret taf bis-sitwazzjoni kritika tal-missjonijiet fid-dinja, hija ddeċidiet li tikkuntattja lill-missjunarji biex tgħaraf il-bżonnijiet tagħhom u ġġorrhom qrib qalbha permezz tat-talb u għajnuna materjali. Għalhekk, fl-età ta’ 19-il sena, hija stabbiliet ‘il-ġbir ta’ ċenteżmu għall-missjonijiet‘ fost in-nisa li kienu jaħdmu fin-negozju ta’ missierha, u b’hekk nediet l-ewwel netwerk missjunarju soċjali. F’‘għexieren‘, ‚mijiet‘ u ‘sezzjonijiet‘ id-donaturi ltaqgħu biex jgħaddu ċ-ċenteżmu tagħhom u jaqsmu bejniethom aħbarijiet dwar il-missjonijiet, u min-naħa tagħhom joħolqu aktar ‘għexieren‘. Ftit żmien wara din is-sistema saret istituzzjoni solida bil-ħolqien tal-Propagazzjoni tal-Fidi fl-1822 u wara ftit kienet infirxet ħafna madwar Franza, imbagħad fl-Ewropa, imbagħad mad-dinja kollha.

1826 - Ir-Rużarju Ħaj

Ta’ sebgħa u għoxrin sena, Pauline kellha mewġa oħra fi ħsibijietha sabiex tħeġġeġ lill-kontemporanji tagħha jgħixu l-fidi tagħhom … Ir-Rużarju Ħaj ġabar lill-membri tiegħu fi ħmistax-il persuna, li kienu f’komunjoni spiritwali ma’ xulxin, u qalu posta tar-Rużarju kull wieħed – dak iż-żmien ir-Rużarju kellu 15-il posta sabiex tkun talbt ir-Rużarju kollu. Kien tiġdid tat-talb tar-Rużarju, imsejjes fuq il-meditazzjoni dwar l-Evanġelju, li ried jikkontempla lil Ġesù minn għajnejn Marija. Sakemm mietet Pauline Jaricot, kien hemm aktar minn żewġ miljun devot tar-Rużarju Ħaj fi Franza, mingħajr ma jingħaddu n-numri f’pajjiżi oħra. Il-moviment għadu ħaj u attiv f’ħafna pajjiżi.

«Ingħaqad inti stess ma' din il-missjoni; itlob u ħeġġeġ lil ħaddieħor biex jitlob.»

1835 - L-Ewwel Vjaġġ Lejn Ruma

Għalkemm marida, Pauline telqet lejn Ruma fejn kellha żjara ma’ Papa Girgor XVI li ħeġġeġ l-involviment tagħha fl-evanġelizzazzjoni u l-ħajja tat-talb. Hija għamlet pellegrinaġġ lejn Magnano fin-Nofsinhar tal-Italja, biex titlob l-interċessjoni ta’ Santa Filomena. Hija rritornat Lyon imfejqa għal kollox u rat il-bini ta’ knisja f’ġieħ Santa Filomena.

1845 - Il-Madonna tal-Anġli

Matul ir-Rewwixti ta’ Canut (rewwixti mill-ħaddiema tal-ħarir ta’ Lyon), u l-problemi li ffermentaw fil-belt mill-1830 ‘il quddiem, Pauline kienet sensittiva ħafna għall-miżerja ta’ dawk li kienu jaħdmu u jgħixu f’kundizzjonijiet atroċi. Hija talbet ma’ u għenet lill-midruba, anke poġġiet lilha nnifisha bejn ir-rewwixti u t-truppi. Hija fehmet li t-titjib tal-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol kienu kundizzjonijiet meħtieġa għall-evanġelizzazzjoni u għalhekk, billi użat il-flus tagħha stess u ġabret aktar fondi, Pauline bdiet tistabbilixxi fabbrika mudell. Hija xtrat sit industrijali f’Rustrel fl-inħawi ta’ Vaucluse u nedietha taħt l-isem ta‘ Il-Madonna tal-Anġli. Hija poġġiet il-maniġment tal-fabbrika f’idejn negozjanti li daħku biha u ġabu l-kollass tal-intrapriża kollha.

1862 - Il-Passjoni Tagħha

Pauline temmet ħajjitha mħarbta u skreditata. Hija vvjaġġat ma’ Franza kollha biex tipprova tiġbor fondi biex tħallas lura lil dawk li faddlu u appoġġjaw il-proġett tagħha, u waslet viċin ħafna li tirnexxi totalment. Hija mietet b’distituzzjoni totali fid-9 ta’ Jannar 1862, waqt li l-intrapriżi missjunarji u spiritwali li kienet waqqfet għadhom jixegħlu dawl qawwi mad-dinja kollha.

1926 – Il-Ftuħ tal-Kawża għall-Beatifikazzjoni Tagħha

Fl-1922, seklu biss wara l-fondazzjoni tiegħu, ix-xogħol tal-Propagazzjoni tal-Fidi ispirat minn Pawlin tqajjem minn Papa Piju XI għall-istatus ta’ xogħol pontifikali u ra s-sede tiegħu trasferita lejn Ruma. Fl-1926 l-istess Papa ta ġieħ lill-ġenju missjunarju ta’ Pauline u introduċa l-kawża tal-beatifikazzjoni tagħha. Għall-ewwel darba, il-Knisja kollha ġiet imsejħa biex tiċċelebra l-Ħadd tal-Missjoni Dinjiija, fit-tieni l-aħħar Ħadd ta’ Ottubru.

It-tliet temi tal-ħajja ta’ Pauline

Talba

Minbarra r-Rużarju Ħaj li tiegħu hija l-fundatriċi, il-frott kollu tal-ħajja ta’ Pauline huwa ankrat fit-talb tagħha, u jiġbor fil-qosor ix-xogħol tagħha fl-istedina li tindirizzalna llum: “Ingħaqad inti stess f’din il-missjoni: itlob u inkoraġġixxi lin-nies biex jitolbu.”

Ipparteċipa fil-missjoni li tevanġelizza

“Jien ħabbejt lil Ġesù Kristu aktar minn kull ħaġa oħra fid-dinja u, għall-imħabba Tiegħu, ħabbejt iktar minni nnifsi lil dawk kollha li huma mgħobbija jew batuti.”

Pauline kienet kapaċi tiskopri, biċ-ċenteżmu tagħha għall-missjonijiet proġett, mod li bih kulħadd kapaċi jappoġġja l-evanġelizzazzjoni tad-dinja. Inti tista’ tingħaqad f’din il-missjoni billi tagħti rigal illum lill-Opri Missjunarji Pontifiċji.

 

Il-Kelma

«Ħmistax-il faħam, waħda biss qed taqbad sew, tlieta jew erbgħa huma nofshom mixgħula u l-oħrajn ma jaħarqu xejn. Ersaq qrib. Kollha huma maħsuba biex jinħarqu, u jinħarqu sewwa!” Bħal Pauline, il-Mulej qed

isejħilna biex ngħixu bħala xhieda tiegħu u nxandru t-triq tiegħu!

Impenja ruħek għal din il-missjoni

Xiri onlajn

Stieden lil Pauline f’darek. Agħmel ix-xiri tiegħek onlajn billi tagħżel kotba reliġjużi, stampi u artikoli varji.

Xiri onlajn.

Stieden lil Pauline fid-dar tiegħek! Fittex artikli reliġjużi, kotba u ritratti waqt li qed tixtri onlajn.

Id-Dar ta' Loretto

Id-dar ta’ Loretto, li tinsab f’Lyon fuq l-għoljiet Fourvière, 42B, Montée Saint-Barthélemy, illum hija proprjetà tal-PMS. Hija miftuħa għal kulħadd u s-sejħa tagħha hija li tkun post ta’ memorja, ta’ talb u ta’ missjoni għall-Knisja tad-dinja kollha : Aktar informazzjoni 

Post ta’ Memorja

Billi ssegwi lil Pauline fil-vjaġġ tagħha u tqatta' mumenti kwieti fil-kamra fejn għexet l-aħħar mumenti tagħha.

Agħmel kontribuzzjoni.

Appoġġuna


IIngħaqad b'mod attiv mal-missjoni: itlob għall-Knisja missjunarja u ħeġġeġ lil ħaddieħor biex jagħmel l-istess.


Bħal Pauline Jaricot, aħna lkoll imsejħin biex nagħmlu l-messaġġ tal-Vanġelu jiddi f’kull rokna tal-pjaneta tagħna, bit-talb u billi nieħdu sehem bħala evanġelizzaturi. Segwi l-eżempju ta’ Pauline fit-talb għall-Knisja universali u fl-appoġġ tas-Soċjetajiet Missjunarji Pontifiċji!

Notre site utilise des cookies pour vous offrir une expérience utilisateur de qualité et mesurer l'audience. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies dans les conditions prévues par nos mentions légales.